PN-EN ISO 6520-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6520-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie

Zakres

Określono zasady i wytyczne stanowiące podstawę dokładnej klasyfikacji i opisu niezgodności spawalniczych. W celu uniknięcia niejasności, poszczególne rodzaje niezgodności spawalniczych zdefiniowano, podając ich opis, a w razie potrzeby szkice. Nie uwzględniono metalurgicznych niezgodności spawalniczych. Podano definicje następujących terminów: niezgodność spawalnicza i wada

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6520-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie
Data publikacji 04-12-2007
Data wycofania 28-01-2009
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 6520-1:2007 [IDT], ISO 6520-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6520-1:2002 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6520-1:2009 - wersja polska