PN-EN ISO 6520-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6520-1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie

Zakres

Ustalono zasady i wytyczne stanowiące podstawę dokładnej klasyfikacji i opisu niezgodności spawalniczych. W celu uniknięcia niejasności poszczególne rodzaje niezgodności spawalniczych zdefiniowano, podając ich opis, a w razie potrzeby szkice. Nie uwzględniono metalurgicznych niezgodności spawalniczych. Podano definicję następujących terminów: niezgodność spawalnicza i wada

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6520-1:2002 - wersja polska
Tytuł Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie
Data publikacji 12-11-2002
Data wycofania 04-12-2007
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 6520-1:1998 [IDT], ISO 6520-1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 26520:1997 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6520-1:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 6520-1:2007 - wersja niemiecka