PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5817:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono poziomy jakości według niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawanych wiązką) wszystkich rodzajów stali, niklu, tytanu i ich stopów. Jest ona stosowana do materiałów o grubości powyżej 0,5 mm. Dotyczy ona w pełni przetopionych spoin czołowych i wszystkich spoin pachwinowych. Zasady niniejszej Normy Międzynarodowej mogą być także zastosowane do spoin czołowych o niepełnym przetopieniu. Poziomy jakości dla złączy spawanych wiązką w stali są przedstawione w ISO 13919-1. W celu umożliwienia stosowania do szerokiego zakresu produkcji spawalniczej ustalono trzy poziomy jakości. Są one oznaczone symbolami B, C i D. Poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom wobec spoin ukończonych. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie przydatności użytkowej (patrz 3.2) wytwarzanego wyrobu. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy: - stali niestopowych i stopowych; - niklu i stopów niklu; - tytanu i stopów tytanu; - spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego; - wszystkich pozycji spawania; - wszystkich typów spoin, np. spoin czołowych, spoin pachwinowych i połączeń odgałęzionych; - następujących procesów spawania i ich określonych odmian, zgodnie z ISO 4063: - 11 spawanie łukowe elektrodą metalową bez osłony gazowej; - 12 spawanie łukiem krytym; - 13 spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu; - 14 spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu; - 15 spawanie plazmowe; - 31 spawanie gazowo-tlenowe (tylko do stali). Aspekty metalurgiczne, np. wielkość ziarna, twardość, nie są objęte niniejszą Normą Międzynarodową

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja polska
Tytuł Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
Data publikacji 14-08-2018
Data wycofania 07-08-2023
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 5817:2014 [IDT], ISO 5817:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 5817:2009 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5817:2023-08 - wersja angielska