PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono, jak wstępna instrukcja technologiczna spawania jest kwalifikowana przez badania technologii spawania.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania produkcyjnego, spawania naprawczego i do napawania.
W niniejszym dokumencie zdefiniowano warunki przeprowadzenia badania technologii oraz zakres kwalifikowania technologii spawania dla wszystkich praktycznych operacji spawania mieszczących się w zakresie kwalifikacji niniejszego dokumentu.
Głównym celem kwalifikowania technologii spawania jest wykazanie, że proponowany dla konstrukcji proces łączenia nadaje się do wykonania złączy posiadających wymagane własności mechaniczne dla zamierzonego zastosowania.
Określono dwa poziomy badań technologii spawania, aby umożliwić zastosowanie niniejszej normy w szerokim zakresie produkcji spawalniczej. Oznaczono je jako poziom 1 i poziom 2. W poziomie 2 zakres badań jest większy, a zakresy kwalifikacji są bardziej ograniczone niż w poziomie 1.
Badania technologii przeprowadzone w poziomie 2 automatycznie kwalifikują dla wymagań poziomu 1, ale nie odwrotnie.
Jeżeli w umowie lub w normie dotyczącej zastosowania nie określono poziomu, wówczas zastosowanie mają wszystkie wymagania dla poziomu 2.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania łukowego i gazowego wszystkich rodzajów wyrobów ze stali oraz do spawania łukowego wszystkich rodzajów wyrobów z niklu i stopów niklu.
Spawanie gazowe i łukowe obejmuje następujące procesy zgodnie z ISO 4063.
111 — ręczne spawanie łukowe (ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną);
114 — spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym;
12 — spawanie łukiem krytym;
13 — spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu;
14 — spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu;
15 — spawanie plazmowe;
311 — spawanie acetylenowo-tlenowe.
Zasady przedstawione w niniejszej normie mogą być stosowane do innych procesów spawania.
UWAGA Poprzedni numer procesu nie wymaga przeprowadzenia nowego badania kwalifikacyjnego według niniejszego dokumentu.
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania, które zostało przeprowadzone zgodnie z wcześniejszymi wydaniami niniejszego dokumentu może być używane do każdego zastosowania, do którego odnosi się bieżące wydanie. W tym przypadku mają zastosowanie zakresy kwalifikowania z poprzednich wydań.
Możliwe jest również stworzenie nowego zakresu kwalifikacji dla WPQR (protokołu kwalifikowania technologii spawania) zgodnie z niniejszym wydaniem w oparciu o istniejący kwalifikowany WPQR pod warunkiem, że spełnione są wymagania techniczne odnośnie do badań, zawarte w niniejszym dokumencie. Jeżeli powinny być przeprowadzone dodatkowe badania, aby kwalifikowanie było technicznie równorzędne, konieczne jest wykonanie tylko tego dodatkowego badania złącza próbnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 15614-1:2017-08/Ap1:2021-04P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
Data publikacji 01-08-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-1:2017 [IDT], ISO 15614-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 15614-1:2008 - wersja polska, PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 - wersja angielska
ICS 25.160.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 15614-1:2017-08/Ap1:2021-04P