PN-EN ISO 14731:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe zadania i odpowiedzialności personelu związane z jakością spawania, zawierające się w nadzorowaniu spawania.
Zasadą oceny według niniejszego dokumentu jest, aby personel nadzorujący spawanie posiadał odpowiednie kompetencje w przydzielonych mu zadaniach związanych ze spawaniem.
Zakłada się, że personel nadzorujący spawanie posiada niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, i że został wyznaczony przez wytwórcę.
Dokumenty prawne, stosowane normy lub umowy mogą określać konkretne wymagania dotyczące personelu nadzorującego spawanie. W innych przypadkach, producent jest odpowiedzialny za określenie wymagań dotyczących zgodności z niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14731:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14731:2019 [IDT], ISO 14731:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14731:2008 - wersja polska
ICS 25.160.01