PN-EN ISO 14731:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14731:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność

Zakres

Określono zadania i zakresy odpowiedzialności nadzoru spawalniczego. Personel ten koordynuje wszelką działalność związaną ze spawaniem a mianowicie planowanie i realizowanie procesu spawania, nadzór nad spawaniem oraz kontrolę po spawaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14731:2008 - wersja polska
Tytuł Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność
Data publikacji 20-03-2008
Data wycofania 29-05-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14731:2006 [IDT], ISO 14731:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14731:2006 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14731:2006 - wersja angielska
ICS 25.160.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14731:2019-05 - wersja angielska