PN-EN ISO 14731:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14731:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Nadzór spawalniczy -- Zadania i odpowiedzialność

Zakres

Określono zadania i zakresy odpowiedzialności nadzoru spawalniczego. Personel ten koordynuje wszelką działalność związaną ze spawaniem a mianowicie planowanie i realizowanie procesu spawania, nadzór nad spawaniem oraz kontrolę po spawaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14731:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Nadzór spawalniczy -- Zadania i odpowiedzialność
Data publikacji 05-12-2006
Data wycofania 20-03-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14731:2006 [IDT], ISO 14731:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 719:1999 - wersja polska
ICS 25.160.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14731:2008 - wersja polska