PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

W niniejszej części ISO 9606 zdefiniowano wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawacza do spawania stali. Podaje ona szereg zasad technicznych dotyczących systematycznego egzaminu kwalifikacyjnego spawacza i sprawia, że tego rodzaju kwalifikacje niezależnie od typu wyrobu, miejsca i egzaminatora lub jednostki egzaminującej, będą jednoznacznie akceptowane. Podczas egzaminowania spawacza, punktem ciężkości jest zdolność spawacza do takiego ręcznego manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem spawalniczym, aby wykonać spoinę o akceptowanej jakości. Procesy spawania według niniejszej części ISO 9606 obejmują tylko takie procesy spawania, które uznane są za procesy ręcznego lub częściowo zmechanizowanego spawania. Nie obejmują zatem procesów spawania w pełni zmechanizowanego i automatycznego. UWAGA Tego rodzaju procesy, patrz ISO 14732.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polska
Tytuł Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale
Data publikacji 13-11-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9606-1:2017 [IDT], ISO 9606-1:2012/Cor 1:2012 [IDT], ISO 9606-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU, 2014/29/EU
Zastępuje PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polska, PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielska
ICS 03.100.30, 25.160.10