PN-EN ISO 5817:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

Zakres

Niniejszy dokument określa poziomy jakości niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawanych wiązką) wszystkich rodzajów stali, niklu, tytanu i ich stopów. Jest ona stosowana do materiałów o grubości ≥ 0,5 mm. Dotyczy ona w pełni przetopionych spoin czołowych i wszystkich spoin pachwinowych. Niniejsze zasady mogą być także zastosowane do spoin czołowych o niepełnym przetopieniu. Poziomy jakości dla złączy spawanych wiązką w stali są przedstawione w ISO 13919-1. W celu umożliwienia stosowania do szerokiego zakresu produkcji spawalniczej ustalono trzy poziomy jakości. Są one oznaczone symbolami B, C i D. Poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom wobec spoin ukończonych. Rozpatrywanych jest kilka rodzajów obciążeń, m.in. obciążenie statyczne, obciążenie termiczne, obciążenie korozyjne, obciążenie ciśnieniowe. Dodatkowe wytyczne dotyczące obciążeń zmęczeniowych podano w Załączniku B. Poziomy jakości odnoszą się do produkcji i dobrego wykonania. Niniejszy dokument dotyczy:
a) stali niestopowych i stopowych;
b) niklu i stopów niklu;
c) tytanu i stopów tytanu;
d) spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego;
e) wszystkich pozycji spawania;
f) wszystkich typów spoin, np. spoin czołowych, spoin pachwinowych i połączeń odgałęzionych;
g) następujących procesów spawania i ich określonych odmian, zgodnie z ISO 4063:
— 11 spawanie łukowe elektrodą metalową bez osłony gazowej;
— 12 spawanie łukiem krytym;
— 13 spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu;
— 14 spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu;
— 15 spawanie plazmowe;
— 31 spawanie gazowo-tlenowe (tylko do stali).
Aspekty metalurgiczne, takie jak wielkość ziarna, twardość, nie są objęte niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5817:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych
Data publikacji 07-08-2023
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 5817:2023 [IDT], ISO 5817:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja polska
ICS 25.160.40