PN-EN ISO 3834-1:2022-03 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólny zarys normy wieloczęściowej ISO 3834 i kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego poziomu wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych, spośród trzech poziomów określonych w ISO 3834-2, ISO 3834-3 i ISO 3834-4. Ma on zastosowanie do wytwarzania, zarówno w warsztatach produkcyjnych, jak i w miejscach instalacji w terenie. W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dla kompleksowego systemu zarządzania jakością (QMS). Jednak w Rozdziale 6 określono elementy QMS, których uwzględnienie będzie uzupełnieniem normy wieloczęściowej ISO 3834.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3834-1:2022-03 - wersja polska
Tytuł Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
Data publikacji 11-08-2023
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 3834-1:2021 [IDT], ISO 3834-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3834-1:2007 - wersja polska
ICS 25.160.01