PN-EN 1092-1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej dotyczącej szeregów kołnierzy określono wymagania dla okrągłych kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN od PN 2,5 do PN 400, o wielkościach nominalnych od DN 10 do DN 4000.
W niniejszej Normie Europejskiej określono typy kołnierzy i ich powierzchnie uszczelniające, wymiary, tolerancje, gwinty, wielkości śrub, wykończenie powierzchni uszczelniających kołnierzy, znakowanie, materiały, wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura i przybliżone masy kołnierzy.
Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, „kołnierze” obejmują także końcówki wywijane i pierścienie.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy kołnierzy wytwarzanych zgodnie z metodami opisanymi w Tablicy 1.
Bezuszczelkowe połączenia rur nie wchodzą w zakres niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1092-1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe
Data publikacji 10-08-2018
Liczba stron 150
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1092-1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1092-1+A1:2013-07/AC:2014-09 - wersja angielska, PN-EN 1092-1+A1:2013-07 - wersja angielska
ICS 23.040.60