PN-EN 10216-2+A1:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy, w dwóch kategoriach badań rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali niestopowej i stopowej, z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
Niniejsza część EN 10216 może być także stosowana dla rur o nieokrągłym przekroju poprzecznym; potrzebne modyfikacje powinny być uzgodnione podczas zapytania ofertowego i zamawiania.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/EU, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/EU ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, biorąc również pod uwagę kolejne procesy wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-2+A1:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Data publikacji 11-05-2020
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-2:2013+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10216-2:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 10216-2:2014-02 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10