PN-EN 10216-3:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy, w dwóch kategoriach badań rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze spawalnej stali stopowej drobnoziarnistej. UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 97/23/WE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 97/23/WE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 10216-3:2014-02/Ap1:2017-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-3:2014-02 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
Data publikacji 12-11-2015
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-3:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10216-3:2004 - wersja polska, PN-EN 10216-3:2004/A1:2004 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10
Elementy dodatkowe PN-EN 10216-3:2014-02/Ap1:2017-03P