PN-EN 10216-4:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy, w dwóch kategoriach badań rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali niestopowej i stopowej, z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej. UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 97/23/WE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 97/23/WE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-4:2014-02 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
Data publikacji 27-11-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-4:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10216-4:2004 - wersja polska, PN-EN 10216-4:2004/A1:2004 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10