PN-EN 10216-5:2021-09 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali austenitycznej (ze stalami żarowytrzymałymi włącznie) i austenityczno-ferrytycznej odpornej na korozję, przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze pokojowej, temperaturze obniżonej i temperaturze podwyższonej.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/WE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/WE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe zostaną spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-5:2021-09 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
Data publikacji 28-07-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-5:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10216-5:2014-02 - wersja polska, PN-EN 10216-5:2014-02 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 23.040.10