PN-EN 10217-2:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badania rur elektrycznie zgrzewanych o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowych jakościowych i stopowych specjalnych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
UWAGA 1 Niniejsze gatunki rur mają na celu wspieranie zasadniczych wymagań Dyrektywy UE 2014/68/UE w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej, obejmujących wszystkie właściwe kategorie, tak jak podano w artykule 13 tej dyrektywy.
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10217-2:2019-05 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Data publikacji 20-07-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-2:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 - wersja polska, PN-EN 10217-2:2004 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10