PN-EN 10217-5:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań rur spawanych łukiem krytym ze szwem wzdłużnym (SAWL) lub spiralnym (SAWH) o przekroju okrągłym, z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej, wykonanych ze stali niestopowych jakościowych i stopowych specjalnych.
UWAGA 1 Wymienione gatunki rur służą wspieraniu zasadniczych wymagań dyrektywy UE 2014/68/UE w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych, obejmujących wszystkie właściwe kategorie, tak jak podano w artykule 13 tej dyrektywy.
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10217-5:2019-06 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Data publikacji 28-07-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-5:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 - wersja polska, PN-EN 10217-5:2004 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10