PN-EN 10217-7:2021-09 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań dla rur ze szwem o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych odpornych na korozję, przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych i zapewnienia odporności na korozję w temperaturze pokojowej, w temperaturze obniżonej i w temperaturze podwyższonej.
UWAGA Z chwilą opublikowania powołania niniejszego dokumentu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako podlegającego dyrektywie 2014/68/UE, zwanej dyrektywą urządzeń ciśnieniowych, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych tech¬nicznych materiałów w niniejszym dokumencie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogłyby mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10217-7:2021-09 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję
Data publikacji 10-10-2022
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-7:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10217-7:2014-12 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 23.040.10