PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

Zakres

Niniejsza część ISO 15614 określa wymagania dotyczące badania technologii podczas kwalifikowania technologii spawania łukowego metalowych złączy rur z płytą sitową w sposób ręczny, częściowo lub w pełni zmechanizowany albo automatyczny.
Niniejsza norma jest częścią serii norm ISO 15614. Szczegóły dotyczące tej serii norm podano w ISO 15607, Załącznik A.
Kwalifikowanie technologii spawania złączy rur z płytą sitową może być stosowane dla wszystkich złączy, przenoszących wszystkie obciążenia lub spawanych tylko dla uszczelnienia, zgodnie z wymaganiami normy dotyczącej stosowania.
Niniejsza część ISO 15614 stosowana jest do spawania złączy metalowych rur z płytami sitowymi, jeżeli pomiędzy rurami a płytą występuje odstęp, dla konkretnego zakresu grubości płyty sitowej. Niniejsza część ISO 15614 nie ma zastosowania w przypadku płyt sitowych z odkuwanymi występami, do których następnie spawa się rury (spoiny wykonywane od zewnątrz/od środka rury).
W przypadku spawania rozpęczanych mechanicznie złączy rur z płytą sitową procedura kwalifikowania technologii spawania powinna zostać zdefiniowana.
Dla innych zastosowań i/lub wymagań niniejsza część ISO 15614 może być stosowana, jeżeli wymaga się tego w specyfikacji.
W badaniu technologii należy uwzględnić spawanie związane z naprawą.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi
Data publikacji 06-11-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-8:2016 [IDT], ISO 15614-8:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN ISO 15614-8:2005 - wersja polska
ICS 25.160.10