PN-EN 12999+A1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12999+A2:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Dźwignice -- Żurawie przeładunkowe

Zakres

Niniejszej Norma Europejska określa minimalne wymagania dotyczące projektowania, obliczeń, badań i prób żurawi z napędem hydraulicznym i ich montażu na pojazdach lub stałych fundamentach. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy żurawi stosowanych na pokładach statków i konstrukcjach pływających lub przegubowych żurawi z system wysięgników, zaprojektowanych w całości jako integralne części sprzętu specjalistycznego. Zagrożenia objęte niniejszą normą podano w pkt 4. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń związanych z podnoszeniem osób. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do żurawi, wyprodukowanych przed datą opublikowania jej jako EN. UWAGA Zastosowanie suwnic do podnoszenia osób, może być przedmiotem szczególnych przepisów krajowych

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12999+A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Żurawie przeładunkowe
Data publikacji 22-10-2012
Data wycofania 12-06-2018
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 12999:2011+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12999:2011 - wersja angielska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 12999+A2:2018-06 - wersja angielska