PN-EN 50125-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50125-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 1: Urządzenia taborowe

Zakres

Określono warunki otoczenia dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w taborze kolejowym. M.in. wysokość, temperatura, wilgotność zanieczyszczenia, zakłócenia elektromagnetyczne i granice napięć zasilania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50125-1:2002/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50125-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 1: Urządzenia taborowe
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 30-06-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50125-1:1999 [IDT]
ICS 45.060.01, 29.280
Zastąpiona przez PN-EN 50125-1:2014-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50125-1:2002/AC:2010E