PN-EN 50125-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 1: Tabor i wyposażenie pokładowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska przeznaczona jest do zdefiniowania warunków środowiskowych w Europie.
UWAGA 1 Może być również stosowana w innych miejscach po uzgodnieniu.
Zakres niniejszej Normy Europejskiej obejmuje definicje i przedziały wartości następujących parametrów:
Wysokość, temperatura, wilgotność, ruch powietrza, deszcz, śnieg i grad, lód, promieniowanie słoneczne, wyładowanie atmosferyczne, zanieczyszczenie, wibracje i udary, zakłócenia elektromagnetyczne, charakterystyki systemu zasilania w odniesieniu do kompletnego taboru i całego wyposażenia pokładowego (mechanicznego, elektromechanicznego, elektrycznego, elektronicznego).
W szczególności, niniejsza Norma Europejska określa warunki kompatybilności pomiędzy pojazdem i jego otoczeniem. Zdefiniowane warunki środowiskowe są uważane za normalne warunki w eksploatacji.
UWAGA 2 Dalsze wytyczne dotyczące ostrych warunków można znaleźć w prCEN/TR 16251.
Tabor lub części taboru mogą być także eksploatowane poza zakresem postanowień ich specyfikacji przy ograniczonych właściwościach użytkowych.
UWAGA 3 W takich przypadkach, niezbędne mogą być odpowiednie zasady eksploatacyjne w celu zapewnienia technicznej kompatybilności pomiędzy taborem a warunkami środowiskowymi.
Mikroklimaty otoczenia podzespołów mogą być zdefiniowane przez odpowiednie normy wyrobu lub przez specjalne wymagania. Oddziaływania pasażerów na wyposażenie oraz oddziaływania wyposażenia na pasażerów nie są uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy dźwigów, pojazdów kopalnianych, kolei linowych. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy również katastrofy naturalnej (np. trzęsienia ziemi).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50125-1:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 1: Tabor i wyposażenie pokładowe
Data publikacji 30-06-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50125-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50125-1:2002 - wersja niemiecka, PN-EN 50125-1:2002/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 50125-1:2002 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 29.280