PN-ISO 2232:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10264-2:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Drut okrągły ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia i na liny stalowe o dużej średnicy -- Wymagania i badania

Zakres

Określono wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych, własności mechanicznych, warunków nakładania powłok cynkowych, warunków pobierania próbek, kontroli i warunków odbioru drutu okrągłego ciągnionego o średnicy nominalnej od 0,2 do 6 mm, stosowanego na liny stalowe ogólnego przeznaczenia i na liny stalowe o dużej średnicy

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2232:1996 - wersja polska
Tytuł Drut okrągły ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia i na liny stalowe o dużej średnicy -- Wymagania i badania
Data publikacji 03-02-1996
Data wycofania 16-12-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza ISO 2232:1990 [IDT]
Zastępuje PN-M-80021:1968 - wersja polska
ICS 77.140.65
Zastąpiona przez PN-EN 10264-2:2002 - wersja angielska