PN-EN 61373:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie taboru kolejowego -- Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje

Zakres

Określono wymagania dotyczące badań elementów wyposażenia przeznaczonego do stosowania w taborze kolejowym, które następnie podlegają wibracjom i udarom mechanicznym wynikającym ze specyfiki środowiska eksploatacji kolei. Opisano badania funkcjonalne z wibracjami losowych, symulacyjne sprawdzenie trwałości technicznej przy zwiększonym poziomie wibracji losowych oraz sprawdzenie udarami pojedynczymi. Podano kryteria odbioru

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61373:2011/AC:2017-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61373:2011 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie taboru kolejowego -- Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje
Data publikacji 27-01-2011
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 61373:2010 [IDT], IEC 61373:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61373:2003 - wersja polska
ICS 45.060.01, 17.160
Elementy dodatkowe PN-EN 61373:2011/AC:2017-11E