PN-B-03421:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

Zakres

Przedmiotem normy są parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, jakie należy przyjmować przy obliczaniu urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń. Podane w normie wartości dotyczą obliczeniowych temperatur, wilgotności i prędkości powietrza w pomieszczeniach lub strefach pomieszczeń przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, bez uwzględnienia wymagań wynikających z potrzeb procesów produkcyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03421:1978 - wersja polska
Tytuł Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
Data publikacji 29-12-1978
Data wycofania 07-09-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
ICS 91.140.30