PN-EN 13564-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -- Część 1: Wymagania

Zakres

Określono typy i wymagania dotyczące materiałów, właściwości użytkowych, projektowania, konstrukcji i znakowania fabrycznie produkowanych urządzeń przeciwzalewowych do ścieków zawierających fekalia i/lub bez fekalii stosowanych w wewnętrznych systemach kanalizacyjnych działających grawitacyjnie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13564-1:2004 - wersja polska
Tytuł Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -- Część 1: Wymagania
Data publikacji 24-05-2004
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 13564-1:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.140.80