PN-EN 45545-2+A1:2015-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 45545-2:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych

Zakres

W niniejszej części EN 45545 określono wymagania właściwości pożarowych materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach szynowych określonych w EN 45545-1. Kategorie eksploatacyjne i konstrukcyjne określone w EN 45545-1 zastosowane do ustalenia poziomów zagrożenia stanowią podstawę systemu klasyfikacji. Dla każdego poziomu zagrożenia w niniejszej części normy podano metody badań, warunki badań i wymagania właściwości pożarowych. W zakresie niniejszej normy nie uwzględniono środków zapewniających ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-2+A1:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych
Data publikacji 18-12-2015
Data wycofania 27-01-2021
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-2:2013+A1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 45545-2:2013-07/Ap2:2015-08 - wersja polska, PN-EN 45545-2:2013-07/Ap1:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 45545-2:2013-07 - wersja polska, PN-EN 45545-2:2013-07 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 45545-2:2021-01 - wersja angielska