PN-EN 45545-4:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 4: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów szynowych

Zakres

W niniejszej części określono wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące projektowania pojazdów szynowych, aby osiągnąć cele określone w EN 45545-1. Środki i wymagania określone w niniejszej części EN 45545 mają na celu ochronę pasażerów i załogi w pojazdach szynowych w przypadku wystąpienia pożaru na pokładzie przez zmniejszenie ryzyka powstania pożaru, opóźnienie rozwoju pożaru i kontrolowanie rozprzestrzeniania się produktów pożaru w pojeździe szynowym, co wspomaga ewakuację. W zakresie niniejszej normy nie uwzględniono opisu środków, które zapewniają ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-4:2013-07 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 4: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów szynowych
Data publikacji 21-12-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-4:2013 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.20