PN-EN 45545-7:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 7: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji cieczy palnych i gazów palnych

Zakres

W niniejszej części EN 45545 określono wymagania dotyczące instalacji cieczy palnych oraz skroplonego gazu węglowodorowego, np. dla trakcji, dodatkowych jednostek energetycznych, grzewczych lub do gotowania, aby osiągnąć cele określone w EN 45545-1. Niniejsza część nie ma zastosowania do samych płynów technicznych, np. płyn hydrauliczny i olej transformatorowy, z wyjątkiem, w którym podano wytyczne postępowania na wypadek wycieku, przecieku lub rozpryskiwania. Środki i wymagania określone w niniejszej Normie Europejskiej mają na celu ochronę pasażerów i załogi w pojazdach szynowych przez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru wskutek wycieku cieczy palnych lub gazów palnych. W zakresie niniejszej Normy Europejskiej nie uwzględniono opisu środków i wymagań dla gazów palnych innych niż skroplone gazy węglowodorowe (LPG). W zakresie niniejszej Normy Europejskiej nie uwzględniono opisu środków, które zapewniają ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-7:2013-07 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 7: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji cieczy palnych i gazów palnych
Data publikacji 22-12-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-7:2013 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.20