PN-EN 573-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 573-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 1: System oznaczeń numerycznych

Zakres

Ustalono europejski system oznaczeń aluminium i stopów aluminium do przeróbki plastycznej, oparty na międzynarodowym systemie oznaczeń, oraz procedurę uzyskiwania takich oznaczeń. Jest on zgodny z "Zaleceniem" Międzynarodowy System Oznaczeń Aluminium i Stopów Aluminium do Przeróbki Plastycznej N3) z dnia 15 grudnia 1970 r., znowelizowanym w marcu 2002 r., wydanym przez Stowarzyszenie Aluminium N4), Waszyngton DC 20006, USA. Stosuje się do wyrobów przerobionych plastycznie i do wlewków przeznaczonych do przeróbki plastycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 573-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 1: System oznaczeń numerycznych
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 15-02-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 573-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 573-1:1997 - wersja polska
ICS 77.150.10, 77.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 573-1:2006 - wersja polska