PN-EN 45545-5+A1:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego, z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach prowadzonych torem i pojazdach na poduszce magnetycznej

Zakres

Niniejsza Część PN-EN 45545 określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dotyczącego wyposażenia elektrycznego w pojazdach kolejowych, z uwzględnieniem wyposażenia elektrycznego w trolejbusach, autobusach prowadzonych torem i pojazdach na poduszce magnetycznej.
Środki i wymagania określone w niniejszej Normie Europejskiej realizują cel ochrony pasażerów i załogi w pojazdach kolejowych w przypadku pożaru na pokładzie poprzez:
- zmniejszanie zagrożenia powstania pożaru zarówno w czasie pracy jak i w wyniku technicznego uszkodzenia i/lub wadliwego działania wyposażenia elektrycznego;
- zapewnienie nieprzerwanego działania elektrycznego wyposażenia awaryjnego, aż do zakończenia ewakuacji
(patrz PN-EN 45545-6).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-5+A1:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego, z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach prowadzonych torem i pojazdach na poduszce magnetycznej
Data publikacji 22-01-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 45545-5:2013+A1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 45545-5:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 45545-5:2013-07 - wersja polska, PN-EN 45545-5:2013-07/Ap1:2014-12 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 13.220.20