PN-EN 45545-5:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 45545-5+A1:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zastosowania kolejowe -- Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach szynowych i pojazdach na poduszce magnetycznej

Zakres

Niniejsza Część EN 45545 określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dotyczącego wyposażenia elektrycznego w pojazdach kolejowych, z uwzględnieniem wyposażenia elektrycznego w trolejbusach, autobusach szynowych i pojazdach na poduszce magnetycznej.
Środki i wymagania określone w niniejszej Normie Europejskiej spełniają cel ochrony pasażerów i załogi w pojazdach kolejowych w przypadku pożaru na pokładzie poprzez:
– zmniejszanie zagrożenia powstania pożaru zarówno w czasie pracy jak i w wyniku technicznego uszkodzenia i/lub wadliwego działania wyposażenia elektrycznego;
– zapewnienie nieprzerwanej dostępności elektrycznego wyposażenia awaryjnego, aż do zakończenia ewakuacji (patrz EN 45545-6).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 45545-5:2013-07/Ap1:2014-12E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-5:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach szynowych i pojazdach na poduszce magnetycznej
Data publikacji 25-07-2013
Data wycofania 22-01-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 45545-5:2013 [IDT]
ICS 13.220.20, 45.140
Zastąpiona przez PN-EN 45545-5+A1:2016-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 45545-5:2013-07/Ap1:2014-12E