PN-EN 45545-6:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 6: Systemy przeciwpożarowe

Zakres

Dla osiągnięcia celów określonych w EN 45545-1 w niniejszej części EN 45545 określono wymagania dotyczące wykrywania pożaru, systemów alarmowych, urządzeń wyłączających, systemów informacyjnych i komunikowania się, oświetlenia awaryjnego, hamulców bezpieczeństwa i systemów gaszących.
Środki i wymagania określone w niniejszej EN 45545 mają na celu ochronę pasażerów i załogi w pojazdach szynowych w przypadku pożaru na pokładzie poprzez zaalarmowanie załogi i pasażerów, opóźnianie rozwoju pożaru i kontrolę rozprzestrzeniania się produktów spalania.
W zakresie niniejszej normy nie uwzględniono środków zapewniających ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru.
Niniejsza część normy dotyczy pojazdów szynowych określonych w EN 45545-1

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-6:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 6: Systemy przeciwpożarowe
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-6:2013 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.20