PN-EN 45545-1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Środki ochrony przeciwpożarowej i wymagania określone w EN 45545 mają na celu ochronę pasażerów i załogi w przypadku wystąpienia pożaru na pokładzie pojazdu szynowego.
W EN 45545 określono:
– środki ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych;
– metody weryfikacji tych środków.
Ochrona pasażerów i załogi polega głównie na działaniach podejmowanych w celu:
– zapobiegania pożarom wywoływanym usterkami technicznymi i konstrukcją wyposażenia lub pojazdu (Część 1, Część 4, Część 5 i Część 7);
– zminimalizowania możliwości zapalenia się materiałów stosowanych w pojazdach szynowych wskutek wypadków lub wandalizmu (Część 1 i Część 2);
– wykrycia wystąpienia pożaru (Część 6);
– ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru poprzez wyspecyfikowanie materiałów według ich kategorii użytkowych (Część 2) oraz określenie środków ochrony służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia (Część 3);
– zminimalizowania skutków oddziaływania ciepła, dymu i gazów toksycznych na pasażerów i załogę w czasie pożaru poprzez wyspecyfikowanie materiałów stosowanych w pojazdach szynowych (Część 2);
– kontroli i podejmowania działań przeciwpożarowych, np. poprzez wykrywanie pożaru, gaszenie i/lub awaryjne wyłączenie energii (Część 6).
Głównym celem ochrony w przypadku pożaru na pokładzie pojazdu szynowego jest umożliwienie pasażerom i załodze ewakuacji z pojazdu w bezpieczne miejsce.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano działania, jakie należy podjąć w zakresie projektowania pojazdów z uwzględnieniem infrastruktury, w ramach której są one eksploatowane.
W zakresie EN 45545 nie uwzględniono środków zapewniających ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru innych niż te, które wymagane są do ochrony pasażerów i załogi.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy pojazdów szynowych określonych w Rozdziale 3.
Pojazdy do przewozu towarów nie są objęte zakresem EN 45545.
Niniejsza część EN 45545 dotyczy:
- podstawowych definicji;
- kategorii eksploatacyjnych;
- kategorii projektowych;
- cele ochrony przeciwpożarowej;
- wymagania ogólne dotyczące środków ochrony przeciwpożarowej i ich ocena zgodności.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-1:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-K-02506:1998 - wersja polska, PN-K-02507:1997 - wersja polska
ICS 45.060.01, 13.220.20