PN-EN 45545-2:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 45545-2+A1:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych

Zakres

W niniejszej części EN 45545 określono wymagania właściwości pożarowych materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach szynowych określonych w EN 45545-1.
Kategorie eksploatacyjne i konstrukcyjne określone w EN 45545-1 zastosowane do ustalenia poziomów zagrożenia stanowią podstawę systemu klasyfikacji.
Dla każdego poziomu zagrożenia w niniejszej części normy podano metody badań, warunki badań i wymagania właściwości pożarowych.
W zakresie niniejszej normy nie uwzględniono środków zapewniających ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 45545-2:2013-07/Ap1:2014-12E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-2:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych
Data publikacji 30-07-2013
Data wycofania 18-12-2015
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-K-02512:2000 - wersja polska, PN-K-02511:2000 - wersja polska, PN-K-02501:2000 - wersja polska, PN-K-02508:1999 - wersja polska
ICS 45.060.01, 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 45545-2+A1:2015-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 45545-2:2013-07/Ap1:2014-12E