PN-K-02508:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 45545-2:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Tabor kolejowy -- Właściwości palne materiałów -- Wymagania i metody badań

Zakres

Określono wymagania i nowe metody badań właściwości palnych materiałów stosowanych w taborze kolejowym oraz kryteria ich zaszeregowania do klasy palności. Uwzględniono podział metod badań w zależności od następujących rodzajów materiałów: - materiały sztywne nietermoplastyczne, - sztywne tworzywa termoplastyczne, - tkaniny i dzianiny, - wykładziny podłogowe, - wałki do przejść międzywagonowych, - tworzywa sztuczne porowate, - przewody elektryczne i kable oraz ich osłony, - uszczelki do drzwi i okien

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-K-02508:1999 - wersja polska
Tytuł Tabor kolejowy -- Właściwości palne materiałów -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 18-03-1999
Data wycofania 30-07-2013
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 45.060.01, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN 45545-2:2013-07 - wersja angielska