PN-EN 45545-7:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 7: Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji cieczy palnych i gazów

Zakres

Dla osiągnięcia celów określonych w EN 45545-1 w niniejszej części EN 45545 określono wymagania dotyczące instalacji cieczy palnych i gazów płynnych LPG, np. dla trakcji, pomocniczych źródeł energii, instalacji grzewczych lub przeznaczonych do przygotowywania posiłków. Niniejsza część normy nie ma zastosowania do samych płynów technicznych, np. płynu hydraulicznego i oleju transformatorowego, z wyjątkiem, gdzie podana jest instrukcja postępowania w przypadku rozlania, wycieku i rozpylenia.
Środki i wymagania określone w niniejszej Normie Europejskiej mają na celu ochronę pasażerów i załogi w pojazdach szynowych poprzez zapobieganie wystąpieniu i rozprzestrzenieniu się ognia spowodowanego wyciekiem cieczy palnych lub gazów.
W zakresie niniejszej Normy Europejskiej nie uwzględniono środków ochrony przeciwpożarowej dla gazów palnych innych niż gazy płynne LPG.
W zakresie niniejszej normy nie uwzględniono środków zapewniających ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 45545-7:2013-07/Ap1:2015-12E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45545-7:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 7: Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji cieczy palnych i gazów
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-7:2013 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 45545-7:2013-07/Ap1:2015-12E