PN-EN 62321:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62321-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wyroby elektrotechniczne -- Oznaczanie zawartości sześciu substancji podlegających przepisom (ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, bifenyli polibromowanych, difenylowych eterów polibromowanych)

Zakres

Podano procedury oznaczania zawartości ołowiu (Pb), rtęci (Hg), kadmu (Cd), sześciowartościowego chromu (Cr VI) i ich związków, jak również dwóch rodzajów związków opóźniających rozprzestrzenianie płomienia zawierających brom: bifenyli polibromowanych (PBB) i eterów difenylowych polibromowanych (z wyjątkiem eteru di-(pentabromo)- fenylowego DecaBDE) zawartych w wyrobach elektrotechnicznych. Podano wytyczne do pobierania reprezentatywnych próbek z gotowych wyrobów elektrotechnicznych, sposoby wstępnego przygotowania próbek do badań i metody analizy ilościowej

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62321:2009 - wersja angielska
Tytuł Wyroby elektrotechniczne -- Oznaczanie zawartości sześciu substancji podlegających przepisom (ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, bifenyli polibromowanych, difenylowych eterów polibromowanych)
Data publikacji 05-06-2009
Data wycofania 07-02-2014
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321:2009 [IDT], IEC 62321:2008 [IDT]
ICS 29.020
Zastąpiona przez PN-EN 62321-4:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 62321-5:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 62321-1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 62321-2:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 62321-3-1:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 62321-3-2:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 62321-6:2015-10 - wersja angielska