PN-EN 62321-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 1: Wstęp i informacje ogólne

Zakres

EN 62321 jest wieloczęściową Normą Europejską, w której określono metody oznaczania wybranych substancji (np. ołowiu (Pb), kadmu (Cd) i difenylowych eterów polibromowanych (PBDE)) zawartych w wyrobach elektrotechnicznych. Niniejsza norma odnosi się do próbki jako przedmiotu poddanego obróbce i pomiarom. Rodzaj próbki i sposób jej pobrania zdefiniowano przez próby nieobjęte niniejszą normą. Zwraca się uwagę, że wybór próbki do badań może wpływać na interpretację wyników pomiaru. W niniejszej normie zawarto wytyczne dotyczące demontażu urządzeń w celu pobrania próbki, natomiast nie określono: -- stopnia procedury demontażu urządzenia wymaganej do pobrania próbki do badań, -- nie podano definicji "jednostki" oraz "jednorodnego materiału" jako próbki, -- nie podano procedury oceny zgodności.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62321-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 1: Wstęp i informacje ogólne
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321-1:2013 [IDT], IEC 62321-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62321:2009 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.020.01