PN-EN 62321-2:2014-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62321-2:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono ogólne strategie pobierania próbek z wyrobów elektrotechnicznych, urządzeń elektronicznych i elementów elektronicznych, łącznie z ich obróbką mechaniczną. Takie próbki można wykorzystać do analitycznego oznaczania poziomów wybranych substancji metodami opisanymi w innych częściach EN 62321. Wymagania dotyczące tych substancji różnią się w zależności od regionu geograficznego. W niniejszej Normie Europejskiej opisano ogólne zasady pobierania i przygotowania próbki przed przystąpieniem do oznaczania wybranych substancji. W niniejszej Normie Europejskiej nie zawarto wszystkich wskazówek dotyczących wszystkich wyrobów, które można sklasyfikować jako urządzenia elektrotechniczne. Z powodu dużej różnorodności urządzeń elektrotechnicznych (różnice w budowie i działaniu) towarzyszącej stale rozwijającemu się przemysłowi, nierealne byłoby wprowadzenie procedur rozbiórki dla wszystkich typów badanych elementów. W normie nie zawarto również wskazówek odnośnie innych sposobów zbierania dodatkowych informacji dotyczących wybranych substancji w wyrobie, pomimo, że w niniejszej Normie Europejskiej podano strategie pobierania próbek do ich oznaczania. W normie nie podano instrukcji dotyczących bezpiecznych technik demontażu wyrobów elektrotechnicznych (np. wyłączników rtęciowych). Nie dotyczy ona także recyklingu (np. nie podano jak postępować ze sprzętem CRT lub bezpiecznie usuwać baterie). Demontaż i przygotowanie mechaniczne próbki, którą stanowią lampy fluorescencyjne zawierające rtęć - patrz IEC 62554. Nie podano definicji próbki. Norma nie dotyczy procedur związanych z pakowaniem. Nie obejmuje procedur analitycznego oznaczania poziomów wybranych substancji. Procedury te są objęte innymi normami (np. znajdują się w innych częściach EN 62321), w niniejszej normie powołano je jako normy dotyczące badań. Nie podano również wytycznych oceny zgodności.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 04-10-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62321-2:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki
Data publikacji 13-08-2014
Data wycofania 20-05-2022
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321-2:2014 [IDT], IEC 62321-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62321:2009 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.020.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62321-2:2022-05 - wersja angielska