PN-EN 62321-3-1:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 3-1: Badanie przesiewowe -- Oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, całkowitej zawartości chromu oraz całkowitej zawartości bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej

Zakres

W IEC 62321, Część 3-1 opisano przesiewową analizę pięciu substancji, w szczególności: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), kadmu (Cd), całkowitej zawartości chromu (Cr) i całkowitej zawartości bromu (Br) z zastosowaniem techniki fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF), w jednorodnych materiałach znajdujących się w wyrobach elektrotechnicznych. Dotyczy tworzyw sztucznych, metali i materiałów ceramicznych. Metoda badań może być stosowana do nieprzetworzonych materiałów, pojedynczych materiałów pobranych z wyrobów oraz „ujednoliconych” mieszanin składających się z więcej niż jednego materiału. Badanie przesiewowe próbki wykonuje się z zastosowaniem dowolnego typu spektrometru XRF pod warunkiem, że spełnia on wymagania określone w niniejszej metodzie badań. Nie wszystkie typy spektrometrów XRF umożliwiają analizę próbek o różnych kształtach i wymiarach. Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór spektrometru do określonego badania. Warunki przeprowadzenia badania zostały określone dla wymienionych substancji w różnych materiałach, w zakresach stężeń podanych w Tablicach od 1 do 5. Powyższe substancje występujące w podobnych materiałach, w innym zakresie stężeń można oznaczać zgodnie z niniejszą metodą badań, ale w niniejszej normie nie ustalono warunków badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62321-3-1:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 3-1: Badanie przesiewowe -- Oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, całkowitej zawartości chromu oraz całkowitej zawartości bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej
Data publikacji 13-08-2014
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321-3-1:2014 [IDT], IEC 62321-3-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62321:2009 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.020.40