PN-EN 62321-7-1:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 7-1: Określanie obecności sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) metodą kolorymetryczną w barwnych i bezbarwnych pokryciach antykorozyjnych metali

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę oznaczania jakościowego sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) w barwnych i bezbarwnych pokryciach antykorozyjnych, znajdujących się na próbkach metali, polegającą na ekstrakcji wrzącą wodą. Z powodu dużej reaktywności stężenie Cr(VI), w warstwie antykorozyjnego pokrycia, może drastycznie ulegać zmianie w czasie, w trakcie przechowywania. Bardzo często nie są znane warunki uprzedniego przechowywania próbek, przed ich dostarczeniem do badania. Niniejsza metoda pozwała określić obecność Cr(VI) w próbkach na podstawie poziomu jego wykrywalności w pokryciach, w czasie badania. Próbki świeżo pokryte wymagają odczekania minimum 5 dni (po procesie pokrywania), w celu upewnienia, że pokrycie ustabilizowało się. W tym czasie umożliwia się zakończenie potencjalnych procesów towarzyszących utlenianiu i przekształcenie Cr(III) do Cr(VI) przed wykonaniem badania. Obecność Cr(VI) oznacza się poprzez masę Cr(VI) na pole powierzchni pokrycia w µg/cm2. Zalecane jest przybliżenie ponieważ często trudno zmierzyć dokładnie masę pokrycia po nałożeniu. Z perspektywy technologii wykonywania pokryć przemysł jako całość albo przestawił się na stosowanie środków chemicznych niezawierających Cr(VI), w których powinno być niewiele albo nie powinno być w ogóle Cr(VI) – albo stosuje tradycyjne chemikalia na bazie Cr(VI), w których Cr(VI) występuje w znacznej ilości i zaleca się go rzetelnie oznaczać. Biorąc pod uwagę te zmiany w przemyśle, obecność Cr(VI) lub jego brak jest często wystarczająca do spełnienia celu badania. W niniejszej procedurze jeśli Cr(VI) w próbce jest wykryty na poziomie poniżej 0,10 μg/cm2 LOQ (granica oznaczalności) wtedy próbka jest traktowana jako niezawierająca Cr(VI). Ponieważ stężenie Cr(VI) może być różne w różnych miejscach pokrycia nawet tej samej serii próbek, ustalono “szarą strefę” stanowiącą wartości Cr(VI) od 0,10 µg/cm2 do 0,13 µg/cm2 jako „nierozstrzygającą”, aby obniżyć ilość sprzecznych wyników, które są nie do uniknięcia z powodu różnic występujących w próbkach. W takim przypadku, w celu potwierdzenia obecności Cr(VI) mogą być niezbędne dodatkowe badania. Jeśli Cr(VI) zostanie wykryty na poziomie powyżej 0,13 µg/cm2, wówczas próbka zostaje uznana za zawierającą Cr(VI) w warstwie pokrycia.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62321-7-1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 7-1: Określanie obecności sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) metodą kolorymetryczną w barwnych i bezbarwnych pokryciach antykorozyjnych metali
Data publikacji 29-02-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321-7-1:2015 [IDT], IEC 62321-7-1:2015 [IDT]
ICS 29.020