Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby lakierowe -- Ocena zniszczeń powłok

Zakres

Podano metody oceny zniszczeń jednolitych i rozproszonych powłok lakierowych w wyniku badań odporności powłok na działanie środków agresywnych w warunkach laboratoryjnych. Określono zniszczenia jednolite i zniszczenia rozproszone. Zamieszczono 8 tablic, a w 4 załącznikach - 16 fotografii wzorców spęcherzenia, 5 wzorców korozji, 10 rysunków wzorców spękania i 10 rysunków przykładów łuszczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81553:1986 - wersja polska
Tytuł Wyroby lakierowe -- Ocena zniszczeń powłok
Data publikacji 27-02-1986
Data wycofania 18-05-2001
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-ISO 4628-2:1999 - wersja polska, PN-ISO 4628-3:1999 - wersja polska, PN-ISO 4628-4:1999 - wersja polska, PN-ISO 4628-5:1999 - wersja polska, PN-ISO 4628-1:1999 - wersja polska, PN-ISO 4628-6:1999 - wersja polska