PN-ISO 4628-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4628-1:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok lakierowych -- Określanie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia -- Ogólne zasady i schematy klasyfikacji

Zakres

Ustalono ogólny system określania intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzeń oraz przedstawiono podstawowe zasady tego systemu pod względem określania intensywności, ilości i rozmiaru uszkodzeń. Przyjęto jednolitą konwencję do określania intensywności i ilości uszkodzeń. Schematy podane w tym dokumencie mają na celu dostarczenie systemu do opisywania badanych powierzchni w sposób znormalizowany

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4628-1:1999 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok lakierowych -- Określanie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia -- Ogólne zasady i schematy klasyfikacji
Data publikacji 22-10-1999
Data wycofania 15-04-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza ISO 4628-1:1982 [IDT]
Zastępuje PN-C-81553:1986 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4628-1:2004 - wersja angielska