PN-ISO 1512:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15528:2002 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Farby i lakiery -- Pobieranie próbek produktów w postaci płynu lub pasty

Zakres

Podano metody pobierania próbek farb, lakierów i podobnych produktów w postaci płynów i past oraz środki ostrożności dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, typy pobieranych produktów, sprzęt do pobierania próbek, etapy pobierania próbek i pojemniki do próbek. Norma zawiera również definicję partii produktu

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 1512:1994/Ap1:1999P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1512:1994 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Pobieranie próbek produktów w postaci płynu lub pasty
Data publikacji 30-12-1994
Data wycofania 28-01-2002
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza ISO 1512:1991 [IDT], EN 21512:1994 [IDT], EN 21512:1994/AC:1994 [IDT]
Zastępuje PN-C-81500:1974 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15528:2002 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO 1512:1994/Ap1:1999P