PN-C-81500:1974 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 1512:1994 - wersja polska, PN-EN 21513:1993 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby lakierowe -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

Zakres

Przedmiotem normy jest sposób pobierania próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej wyrobów lakierowych i rozcieńczalników lakierniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81500:1974 - wersja polska
Tytuł Wyroby lakierowe -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej
Data publikacji 27-02-1974
Data wycofania 07-11-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Zastępuje PN-C-81500:1953 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN 21513:1993 - wersja polska, PN-ISO 1512:1994 - wersja polska