PN-C-84049:1969 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kwas solny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Zakres

Przedmiotem normy jest kwas, solny syntetyczny stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Norma nie obejmuje kwasu solnego do celów leczniczych, dla którego wymagania określa Farmakopea Polska.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84049:1969 - wersja polska
Tytuł Kwas solny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
Data publikacji 11-06-1969
Data wycofania 18-06-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Zastępuje PN-C-84049:1961 - wersja polska
ICS 71.060.30