PN-C-84046:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kwas solny techniczny

Zakres

Ustalono wymagania fizyczne i chemiczne (przedstawione w tablicy), podział i oznaczenie, pakowanie, przechowywanie i transport. Podano program badań (w tablicy), wielkość i skład partii produktu, sposób pobierania próbek oraz metody badań zgodności partii produktu z wymaganiami normy, przedstawiono informacje dotyczące oceny partii oraz interpretacji wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84046:1991 - wersja polska
Tytuł Kwas solny techniczny
Data publikacji 20-08-1991
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Zastępuje PN-C-84046:1975 - wersja polska
ICS 71.060.30