PN-C-84125:1998 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Sole do celów galwanotechnicznych -- Siarczan(VI) miedzi(II)

Zakres

Podano wymagania ogólne i chemiczne dotyczące siarczanu(VI) miedzi(II) przeznaczonego do stosowania w galwanotechnice. Podano rodzaje i metody badań, wykaz aktualnych norm i dokumentów związanych, zasady bezpieczeństwa pracy i ratowania osób zatrutych siarczanem(VI) miedzi(II), a także wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zgodnie z aktualnymi przepisami międzynarodowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84125:1998 - wersja polska
Tytuł Sole do celów galwanotechnicznych -- Siarczan(VI) miedzi(II)
Data publikacji 12-01-1998
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ICS 71.060.50