PN-C-80047:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Ogólne wytyczne pobierania próbek i przygotowania średniej próbki laboratoryjnej

Zakres

Określono wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące pobierania, znakowania, przechowywania i rejestracji próbek do badań. Opisano aparaturę. Podano 8 definicji związanych z pobieraniem próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-80047:1988 - wersja polska
Tytuł Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Ogólne wytyczne pobierania próbek i przygotowania średniej próbki laboratoryjnej
Data publikacji 23-06-1988
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Zastępuje PN-C-80047:1970 - wersja polska
ICS 71.040.30